Uitgelicht

ACTUEEL - Kerstbomen inleveren 2018

DUIVEN - Begin juni 2017 start de 2e ronde controle hondenbelasting. In de regeling gemeentelijke belastingen is onder andere de aangifte voor de hondenbelasting geregeld.

DUIVEN - De Liemerse gemeenten (Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar) hebben ingestemd met aanpassing van het bestaande Liemerse inkoopbeleid.

AFVAL - De afvalkalender 2018 gemeente Duiven

AFVAL - Tips om uw afval op de juiste wijze te scheiden.

AFVAL - Het verwijderen van grof huishoudelijk afval.

BELASTINGEN - Taxatieverslag WOZ, toelichtingen en andere gemeentelijke belastingen.

BELASTINGEN - U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde belastingaanslag.

BELASTINGEN - Heeft u vragen over uw belastingaanslag, of kloppen de gegevens niet?

PASPOORT - Een paspoort vraagt U persoonlijk aan.

PASPOORT - Een tweede paspoort aanvragen..

PASPOORT - Een Vluchtelingenpaspoort aanvragen..

GEMEENTERAAD - In de gemeenteraad van Duiven zitten 21 raadsleden.

GEMEENTERAAD - Wat doet de gemeenteraad?

GEMEENTERAAD - Politieke Avond en Raadsavond.

DUIVEN - Om de afstand tussen de Politiek en inwoner te verkleinen, mogen 100 inwoners uit Duiven, Groessen en Loo met de fracties meepraten.

DUIVEN - Politiek Duiven heeft het bestemmingsplan voor het winkelcentrum van het dorp Duiven in sneltempo aangepast.

ARNHEM - De cursus Politiek Actief die binnenkort in vijf gemeenten begint, bindt de strijd aan met het afnemende vertrouwen in de politiek.

DUIVEN - De Duivense politici zijn de vaak geel knipperende stoplichten op de drukke kruising Oostsingel-Broekstraat helemaal zat.

DUIVEN - Als Duiven geen fietstunnel aanlegt in de Zuidsingel, moet het de provincie het voor die ingreep al overgemaakte voorschot van 600.000 euro terugbetalen.

WESTERVOORT - Het fietspad van de IJsselbrug in Westervoort was al hobbelig, maar sinds er een nieuwe toplaag is aangebracht is het er nog slechter gesteld met het fietspad.

DUIVEN/GROESSEN/LOO - De gemeente Duiven gaat op enkele wegen in de gemeente asfalteringswerkzaamheden uitvoeren.

DUIVEN - De Kastanjelaan tussen de passage en de Rijksweg wordt vernieuwd. Het profiel wordt gewijzigd en de asfaltverharding wordt vervangen door straatbakstenen.

DUIVEN - Asfaltwerkzaamheden Driegaardensestraat voor aansluiting nieuwe bedrijventerrein Seingraaf.

DUIVEN - In het nieuwe vrijwilligersbeleid van de gemeente Duiven is een regeling opgenomen voor het vergoeden van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

DUIVEN/WESTERVOORT - Op 13 februari namen burgemeesters Arend van Hout van Westervoort en Rik de Lange van de gemeente Duiven uit handen van Baukje Boschker (Activerend Huisbezoek en het Rode Kruis afdeling Westervoort Duiven Groessen Loo) de Netwerkkaart in ontvangst.

DUIVEN - Van 30 januari tot 10 februari zijn de Dialoog- en Doorpak-weken (#DDWD). In deze weken gaan we als gemeente graag met u in gesprek over de kansen die er zijn om initiatieven in Duiven te stimuleren en te laten bloeien.

afval

Recycle points icons

Laatste Gemeentenieuws

Politie Duiven

Laatste Politienieuws

 Gemeente Duiven