DUIVEN - De Kastanjelaan tussen de passage en de Rijksweg wordt vernieuwd. Het profiel wordt gewijzigd en de asfaltverharding wordt vervangen door straatbakstenen.

DUIVEN - Van dinsdag 28 maart tot en met donderdag 30 maart 2017 worden er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd op het kruispunt Vergertlaan - Oostsingel en de Vergertlaan.

DUIVEN - De gemeente Duiven werkt van 28 september tot 6 november 2015 aan de weg. Er wordt op diverse plaatsen een nieuwe deklaag aangebracht en schades aan het asfalt worden hersteld.