GROESSEN - Eind juni geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015).

DUIVEN - Het project ‘Serviceteam de Liemers’ stopt per 1 april a.s. De activiteiten worden anders georganiseerd en ondergebracht bij bestaande organisaties en de gemeentelijke afdelingen Openbare Werken.

DUIVEN - Als de dagen korter worden, stijgt het aantal inbraken. Inbrekers gaan nou eenmaal het liefst in het donker te werk om ongezien te blijven.

Fietstunnel-Gate: The Story Continues

DUIVEN - Komt er toch een fietstunnel in de Zuidsingel in Duiven? Die vraag is actueel, nu Gedeputeerde Staten van Gelderland de gemeente Duiven een nieuw aanbod hebben gedaan.

DEN HAAG - Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft haar handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15).

Meer artikelen...