DUIVEN - De gemeente Duiven en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen voorlopig geen opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren in de gemeente.