Tradities/Gebruiken
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DUIVEN/GROESSEN/LOO - Over de processie

Naast de drie schuttersfeesten vinden er jaarlijks ook drie processies plaats in de gemeente Duiven. De processie is ook vandaag de dag nog steeds populair onder de dorpsbewoners. Het woord processie is afgeleid van het Latijnse processio, dat is een feestelijke omgang of optocht. Men herkent erin het Latijnse woord "procedere", dat voortschrijden of voortgang betekent.

Veelvuldig werd (en wordt) ook wel het woord "omgang" en bijvoorbeeld in de Liemers "omdracht" gebruikt; een omgang staat ook symbool voor de levensgang van mens. Processies en bedevaarten hebben met elkaar te maken. Meestal komen bedevaartgangers samen in een plaats waar eens bijvoorbeeld een sacramentswonder heeft plaatsgevonden, of een miraculeus beeld wordt vereerd.

De bedevaartgangers formeren een stoet en trekken dan in processie naar de kerk of kapel voor een verering. In de bekende Mariabedevaartplaats Kevelaar kan men dat bijna dagelijks nog zien.

Bekijk film

Processies in de gemeente Duiven:

Groessen  Eerste zondag na Pinksteren
Loo  Eerste zondag na de 15e augustus
Duiven Laatste zondag in augustus

 

 

 

 

IMG 2280

De processie in Duiven

De pastoor van de St. Remigiusparochie in Duiven kreeg in 1754 een bedrag van fl. 20,- voor het trakteren van de buurtgeestelijken tijdens de kermisdagen. zij assisteerden tijdens de processie op de laatste zondag in september, voorafgaande aan het feest van de kerkpatroon, op 1 oktober. Anderhalve eeuw later werd nog altijd een processie gehouden in de gemeente Duiven en zal deze traditie ook in de toekomst worden gekoesterd.

 

Heilig Hartbeeld in Groessen

De processie in Groessen

In het midden van de 16e eeuw wordt het houden van processies in Groessen vermeld. De Grote Omdracht in Groessen vindt jaarlijks op Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren plaats. Omstreeks 1910 werd de processie steeds luisterrijker. Dat kwam onder meer door de invloed van de bekende paus Pius X die een groot vereerder van het H. Sacrament was en sterk de veelvuldige communie voor kinderen vanaf 7 jaar bevorderde.

De processie in Groessen trok en trekt in ongeveer een uur vanuit de kerk volgens een traditionele route door het dorp en weer terug naar de kerk, waarbij het Allerheiligste wordt rondgedragen langs de huizen en de velden. In 1989 waren er ruim 450 personen, die aan de processie deelnamen. Op 10  juni 2001 (Drievuldigheidszondag) droeg in Groessen een vrouwelijke pastor de monstrans. Misdienaars, acolieten en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders liepen er omheen. In de Liemers zijn het meestal de vendeliers van de schutterij, die het baldakijn (met eronder de pastor) escorteren.

Processie Groessen (film)

Processie in Loo

De processie in Loo

Het Loofeest, gehouden vanwege de verering van O.L.Vrouw van het H. Hart in Loo, werd sinds ca. 1875 tot ongeveer 1960 gevierd. op de laatste zondag van juli was er een plechtige hoogmis, opgedragen door de pastoor. Daarna hield, ongeveer sinds 1899, een missiepater (MSC) uit Arnhem een lange preek, bij slecht weer in de kerk, bij goed weer in het bosje. Het buske was toen nog in de oorspronkelijke staat met in het midden een vijver en daarachter een bult, waarop een groot H. Hartbeeld stond met zijwaarts uitgestrekte armen.

De predikant stond op deze bult, bij het voetstuk van het beeld, en de parochianen stelden zich op rond de vijver. Na de preek werd een sacramentsprocessie  gehouden, over het kerkhof en achter door het buske langs de Mariakapel. Op zondag 31 juli 1949 werd er in Loo een kleine sacramentsprocessie gehouden in het bosje met predikatie door een pater Kapucijner. Deze processie werd telkenjare gehouden ter ere van O.L. Vrouwe van het H. Hart. Er vonden toen ook bedevaarten naar Loo plaats vanuit de omringende parochies.

Het Loofeest raakte in onbruik in de tijd van pastoor Dellemijn, maar het is niet exact bekend in welk jaar. In 1997 werd opnieuw begonnen, na het lof, met mini-processies in de maanden mei en oktober. De Looënaren en gelovigen uit Duiven en Groessen liepen van de kerk naar  de Mariakapel op het kerkhof.  Het H. Hartbeeld is vervangen door een simpel houten kruis. Op de zondag na de 15 augustus (Maria Hemelvaart) nemen de inwoners van Loo en de van geboorte Looënaren deel aan de jaarlijkse processie en kermis.

Processie Loo (film)

Geschiedenis

In Rome kende men reeds vroeg bid- en boeteprocessies, gericht op de bescherming van de stad of het welslagen van de oogst.

In de 6de en 7de eeuw ontwikkelde zich nog een ander soort processie: de feestelijke rondgang met relieken van heiligen, ontstaan uit de plechtige overbrenging van relieken van martelaren en belijders uit de kerkhoven naar de kerken in de stad.

De meest uitbundige processies ontstonden in de tijd van de barok, waarvan in de zuidelijke landen nog altijd specifieke voorbeelden bestaan: feestelijke broederschaps- of gildeprocessies (met vaandels), bedevaartprocessies en vooral de sacramentsprocessies op of rond Sacramentsdag.

Could not load widget with the id 18.

Processieverbod

Tijdens het bewind van de Oostenrijkse keizer-koster was het in de Oostenrijkse Nederlanden per keizerlijk edict op het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw niet toegestaan om processies te organiseren. Ook in Nederland was gedurende lange tijd (1848 tot 1983) een processieverbod van kracht.

In de 21ste eeuw wordt er diepgaand onderzoek gedaan in Vlaanderen naar het immateriële aspect van een processie, die vaak al eeuwen wordt georganiseerd door de plaatselijke gemeenschap.

Sommige processies worden beschouwd als van uitzonderlijk belang voor de plaatselijke cultuur, en kennen naast de ondersteuning van de kerkelijke overheid ook ondersteuning van de burgerlijke overheid. Naast een groot aantal bedevaarders komen vaak ook veel toeristen en heemkundigen processies bewonderen.

  • remigiuskerk1915
  • andreas2
  • kerkloo

Sacramentsprocessie

In de katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie. Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priester plechtig rondgedragen onder een baldakijn.

De monstrans met het Heilig Sacarament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Daarnaast bestaan er ook boetprocessies (bijvoorbeeld in Veurne), paardenprocessies (bijvoorbeeld in Hakendover) en jubelprocessies.

Ook zijn er processies ter ere van heiligen, waarbij relieken worden meegedragen. Een zeewijding gaat vaak gepaard met een processie. Bij de processies dragen misdienaars (ceroferarii) een flambeeuw ter flankering van het processiekruis en het Allerheiligste Sacrament. Andere gelovigen dragen vaandels met een afbeelding, symbool, logo of opschrift.

bron: wikipedia