DUIVEN - Montessori Peuter- en Basisschool De Groene Ring biedt het kind een veilige en voorbereide omgeving aan, waarin het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, eigen en sociaal individu.

DUIVEN - IKC Het Klokhuis wordt gevormd door basisschool Het Klokhuis, Peuterspeelzaal de Schommel en Kinderopvang Zonnekinderen.

DUIVEN - Wereldwijzer is een openbare basisschool. Dat wil zeggen: een school die toegankelijk is voor alle leerlingen.

DUIVEN - Het Veer is een Protestants Christelijke school in de wijk Duiven-Zuid. Onze school biedt plaats aan ruim 250 leerlingen.

DUIVEN - Op Toermalijn werken we samen en hebben we oog voor elkaar! 

DUIVEN - Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De Wiekslag volgt de onderwijsontwikkelingen nauwgezet en maakt hierin haar eigen keuzes.