Basisonderwijs
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DUIVEN - Protestants Christelijke basisschool. Rottumstraat 85 | 6922 EX

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is er ook dagopvang op onze locatie gerealiseerd. In samenwerking met Puck en Co vormen we nu het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) van Duiven.

Visie

Basisschool “Het Veer” is een Protestants Christelijke basisschool in Duiven die zich ten doel stelt onderwijs te realiseren op een hoog kwaliteitsniveau, met speciale aandacht voor de warme sfeer en openheid die de school zo kenmerkt. Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien, als individu, als groep, als team en als school.

Leerlingen, leerkrachten en ouders zorgen samen voor een veilig en geborgen leefklimaat. Leerlingen met verschillende aanleg moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
We streven naar differentiatie in instructie, leerstof-aanbod en tempo. Samenwerkend en zelfstandig leren speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs.

De intern begeleider coördineert de zorg voor alle kinderen. De leerkracht geeft vorm aan passend onderwijs binnen de groep door uit te gaan van drie niveaugroepen. Ook het team leert in grote mate met en van elkaar en benut elkaars kwaliteiten. Leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen.

Een hoge kwaliteit van onderwijs betekent voor ons:

  • Onderwijs dat leidt tot goede prestaties (cognitieve groei)
  • Een breed onderwijsaanbod dat naast cognitieve groei ook uitdaagt tot creatieve, sociaal-emotionele en culturele groei.

Om een hoge kwaliteit van onderwijs te realiseren schenken wij binnen de basisvoorwaarden speciale aandacht aan:

  • Duidelijke structuur
  • Een prettige en rustige sfeer
  • Samenwerkend leren en zelfstandig werken
  • Bewustwording van normen en waarden
  • Goede zorgstructuur
  • Aanbod van Engels in groep 1 tot en met 8

Daarnaast zijn Computers en ICT geïntegreerd binnen de dagelijkse onderwijspraktijk.

Identiteit

Basisschool Het Veer is een school vanuit de christelijke gedachte. Wij willen ons onderwijs vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende christelijke- en niet christelijke achtergronden. Dat maakt ons tot een bijzondere gemeenschap waarin we samen kunnen leven, leren en ontmoeten. Dit met respect voor elkaars meningen en achtergronden als basis.

We vinden het van groot belang dat ieder kind gewaardeerd wordt zoals hij is. Verschillen in uiterlijk, talenten, interesses en achtergronden maken ieder kind uniek en waardevol. Het christelijke karakter van de school komt in de groep tot uiting door de Bijbelverhalen die er verteld worden en de liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Waar mogelijk wordt u ook uitgenodigd om deze vieringen samen met de kinderen te vieren.

Daarnaast hebben we maandelijks een gezamenlijke weekopening in de hal van de school waarin het thema van de maand wordt uitgelegd. Naast deze uiterlijke kenmerken is onze christelijke identiteit de basis van waaruit wij werken aan een prettig leef- en werkklimaat binnen onze school. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten omzien naar elkaar, zorgen voor de ander in woorden en daden en zich veilig en gewaardeerd voelen. Een school waar iedereen welkom is.

Meer weten? Bezoek dan de website van 'Het Veer' door op onderstaande link te klikken!

bron: www.hetveer.nl