DUIVEN - Wereldwijzer is een openbare basisschool. Dat wil zeggen: een school die toegankelijk is voor alle leerlingen.