Basisschool 'de Wiekslag' in Duiven

Basisonderwijs
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DUIVEN - Protestants Christelijke basisschool. Goudhaanstr. 38 | 6921 KC

Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De Wiekslag volgt de onderwijsontwikkelingen nauwgezet en maakt hierin haar eigen keuzes. In teamvergaderingen en werkgroepen wordt hierover uitvoerig gesproken. Zo kunnen de leerkrachten zich als professionals blijven ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat. Kinderen moeten zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen dan ook nauwgezet. We hechten er veel waarde aan om onze bevindingen te delen met u als ouder. Het gaat immers om uw kind.

moderne leermiddelen

We maken gebruik van moderne leermiddelen zoals de computer, het digibord en zijn tablets aan het implementeren. Onze methoden voldoen aan de huidige kerndoelen. We zullen dit ook in de toekomst blijven doen.

Voor ons voldoet onderwijs in ieder geval aan de volgende eisen: het moet aantrekkelijk zijn voor de kinderen, mogelijkheden bieden tot differentiatie, voldoende oefenstof hebben en er moeten toetsen aanwezig zijn.

Identiteit 

Identiteit leeft en groeit en is een onderwerp  waarover we altijd met elkaar in gesprek blijven. De Wiekslag kent een protestants-christelijke identiteit. Onze identiteit houdt voor ons in, dat we de leerlingen waarden en normen voorhouden. We gebruiken daarbij  o.a. de boodschap in verhalen uit de Bijbel.

Deze verhalen geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, elkaar kunnen respecteren en waarderen. We bespreken deze Bijbelverhalen met de kinderen en de betekenis hiervan vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Ook zingen en bidden met elkaar hoort hierbij. We laten kinderen ervaren dat bidden op verschillende manieren kan. Daarnaast krijgt het vieren van de Christelijke feesten op De Wiekslag veel aandacht. 
 
Als school hebben we met elkaar een aantal regels opgesteld die bijdragen aan een goede sfeer en een veilige omgeving:

  • Jij en ik mogen anders zijn: hoe we ons kleden, hoe we eruit zien, hoe we zijn.
  • Ik probeer rekening te houden met een ander.
  • Als iemand mij hindert of pijn doet, geef ik aan dat ik dat niet leuk vind en vraag hem of haar duidelijk daarmee te stoppen.
  • Als dat niet helpt, vraag ik een leerkracht om hulp.
  • Ik help anderen om zich aan deze regels te houden.

Respect voor elkaar vinden we van essentieel belang. Daarom worden onze omgangsregels aan het begin van elk schooljaar in de verschillende groepen besproken en door leerkrachten en leerlingen ondertekend. Zo zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor de instandhouding van ons prettige klimaat. Zo vertalen wij onze protestants-christelijke identiteit naar de praktijk van alle dag.

Meer weten? Bezoek dan de website van 'de Wiekslag' door op onderstaande link te klikken!

bron: www.dewiekslag.com