DUIVEN - Lesgeven is een feest voor Willem Lindeman. Zijn leerlingen van De Wiekslag in Duiven zullen er net zoveel plezier aan beleven, want 'meester Willem' als mentor hebben staat garant voor dikke pret in het klaslokaal.

DUIVEN - IKC Het Klokhuis wordt gevormd door basisschool Het Klokhuis, Peuterspeelzaal de Schommel en Kinderopvang Zonnekinderen.

DUIVEN - Wereldwijzer is een openbare basisschool. Dat wil zeggen: een school die toegankelijk is voor alle leerlingen.

DUIVEN - Montessori Peuter- en Basisschool De Groene Ring biedt het kind een veilige en voorbereide omgeving aan, waarin het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, eigen en sociaal individu.

DUIVEN - Op Toermalijn werken we samen en hebben we oog voor elkaar! 

DUIVEN - Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De Wiekslag volgt de onderwijsontwikkelingen nauwgezet en maakt hierin haar eigen keuzes.

Meer artikelen...