Basisonderwijs
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DUIVEN - Openbaar daltononderwijs. Walcherenstraat 7 | 6922 DB

IKC Het Klokhuis wordt gevormd door basisschool Het Klokhuis, Peuterspeelzaal de Schommel en Kinderopvang Zonnekinderen. Ons IKC biedt een rijke omgeving met een breed aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Onderwijs en opvang werken samen vanuit één pedagogische visie. 

In het aanbod is er een naadloze overgang waardoor kinderen enerzijds hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en anderzijds kunnen opgroeien in een vertrouwde omgeving.

Onderwijs

Op het Klokhuis bieden wij daltononderwijs.

Binnen daltononderwijs staan drie punten centraal:

  • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel
  • het bevorderen van zelfstandigheid
  • het leren samenwerken

Met deze visie kijken wij naar kinderen en worden de gebruikte leermethodes gekozen. We werken met moderne materialen en de nieuwste inzichten en methodes, waardoor we uw kind eigentijds onderwijs bieden.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier leren. Ieder kind is anders en leert anders. Op Het Klokhuis kijken we goed naar de behoeften van ieder kind en sluiten daar zo goed mogelijk op aan.

Waar staan wij voor?

IKC het Klokhuis is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar waar voor- en vroegschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Eén organisatie onder aansturing van één directeur, waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn van kinderen. Dit doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties. Binnen het IKC kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 uur en 18.30 uur gebruik maken van diverse dag-arrangementen.

 

Onze visie 

Het centrale uitgangspunt in alles wat we doen is dat ieder kind uniek is. Zo willen we kinderen ook benaderen. We richten ons op de kansen en mogelijkheden die het individuele kind in zich draagt. Met IKC Het Klokhuis willen we kinderen een ontwikkelingsplek bieden in de volle breedte. Hiermee bedoelen we dat we onderwijs, ontwikkeling, opvang en vrije tijdsbesteding in een geïntegreerd dag arrangement aanbieden.

Het IKC moet een plaats zijn waar kinderen onder professionele begeleiding worden uitgedaagd en begeleid, vanuit universele waarden en normen en in samenwerking met ouders. Samenwerken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin kernbegrippen.Binnen het IKC besteden we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden en laten we kinderen hun talent ontdekken en ontwikkelen. Wij geloven in een brede talentontwikkeling en vinden dat kinderen het recht hebben om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Wij willen hen daarbij de maximale ondersteuning bieden. Kinderen leren binnen het IKC samen te werken en samen te leven. Wij geloven dat begrippen als samenwerking, eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en zelfstandigheid, creativiteit en kennis waardevolle zaken zijn die een ieder nodig heeft in het leven.

Wat bieden we

Binnen IKC Het Klokhuis bieden wij een sluitend aanbod  van opvang en onderwijs:

  • Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar
  • Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
  • Peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar
  • Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang  voor alle kinderen in Duiven

Meer weten? Bezoek dan de website van 'IKC Het Klokhuis' door op onderstaande link te klikken!

bron: www.klokhuisduiven.nl