09
zo, mei
0 Nieuwe Items

Straten en Pleinen
Lettertype
  • Kleiner Klein Medium Groot Groter
  • Standaard Helvetica Segoe Georgia Times
DUIVEN - Locatie van de voormalige havezate de Ploen.

Tot het jaar 1836 heeft hier een havezathe gestaan. De huidige boerderij werd in 1893 gebouwd en dit jaartal staat aan de oostzijde van de boerderijwoning vermeld. Volgens een kaart uit 1750 was de havezathe en het landgoed volledig omgracht.

Redactie Duuve.nl 10-07-2019 16:34:00

In 1327 vaardigde de Graaf van Gelre de land- en dijkbrief uit waarin het bestuur en het beheer van de dijken werd geregeld. Havezathe de Ploen werd in het jaar 1328 in een dijkbrief genoemd als één van de 26 adellijke hoeven in de Liemers. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad sporen zijn gevonden die teruggaan naar de 14e eeuw. De naam "Ploen" werd vroeger ook geschreven als "Plöne", "Plön" en/of "Haus Plonn”.

Hertogdom van Kleve

Deze Duitstalige benaming heeft te maken met het Kleefse (en later Pruisisch) bestuur waaronder ‘de Liemers’ tot het jaar 1816 viel. In de periode dat Havezathe de Ploen behoorde tot het Hertogdom van Kleve, was dit Kleefse leengoed in het bezit of beheer van o.a. de familie Kloeck. Deze naam wisselt nogal eens qua spelling; dit zal te maken hebben gehad met de wisselende periodes in het verleden; de Franse, Duitse en Nederlandse periode. De familienaam Kloeck werd ook wel geschreven als ‘Kluken’ (Duits) en ‘Cloicke’ (Frans).

In het jaar 1541 wordt de naam van Hendrik Momm (Mumm) genoemd als eigenaar van de Ploen (Plöne). Hij werd in dat jaar op een Kleefse ridderlijst vermeld als ambtman in de Liemers. In het begin van de zeventiende eeuw werd het bewoond door de familie Smulling. In het jaar 1710 werd havezathe de Ploen verkocht aan de Kleefse regeringsraad Reinhardt von Hymnen en werd het landgoed verpacht. In 1778 was het in het bezit van douairière (weduwe van een adellijk heer) von Hertefeldt- van Bemmel.

Baron van Voorst tot Voorst

Via van Rappard en von Bothmer, ging De Ploen in 1836 over aan baron A.E.D.F. van Voorst tot Voorst, geboren te Zevenaar op 30 juli 1807. Uit de gegevens blijkt dat op dat moment het landgoed 110 hectare groot moet zijn geweest. In 1836 werd de oude havezathe afgebroken en liet de baron een nieuw herenhuis met boerderij bouwen. De voorgevel van dit nieuwe statige herenhuis was vijf traveeën breed, bestaande uit twee verdiepingen en een zolderverdieping boven een souterrein.

In het midden van het dak was een klokkentorentje. Voor de toegangsdeur bevond zich een bordes met enkele treden, voorzien van een ijzeren hekwerk. Op een windwijzer waren de familiewapens van de families von Hertefeldt- van Bemmel aangebracht. Deze windwijzer (of windvaantje) is in particulier bezit en niet meer herplaatst op de huidige boerderij.

Na het overlijden van de baron op 15 juni 1881 (Nijmegen), werd de Ploen verkocht aan zijn nicht Johanna. Ook dit herenhuis geraakte in verval en werd in 1893 vervangen door een nieuw huis; een hallenboerderij met herenkamer. In die periode was het in het bezit van de familie van Nispen tot Sevenaer.

Familie Verhoeven

Melkveehouder Hannes Verhoeven heeft er gewoond en het gebruikt als boerenbedrijf met weiland. De zoon van Hannes Verhoeven, Dolf Verhoeven, heeft hier vervolgens ook gewoond. Na dhr. Dolf Verhoeven werd het bewoond door zijn achterneef. Momenteel is boerderij de Ploen in gebruik als, of onderdeel van een loonbedrijf.